ja_mageia

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Home Installatie
Installatie PDF

Offringa Elektrotechniek richt zich op het voldoen aan de voorwaarden, zoals die zijn omschreven in de procescertificaten β€˜6000-01”en β€˜6000-02’ van de BRL 6000. Met het werken conform deze certificaten willen wij ertoe bijdragen, dat alle werkzaamheden op een beheerste en controleerbare wijze zullen plaatsvinden en dat hierdoor installaties worden opgeleverd, die voldoen aan de eisen van de opdrachtgever en de van toepassing zijnde aansluitvoorwaarden.

Met het VCA*-certificaat wil Offringa Elektrotechniek een zo optimaal mogelijke veiligheid bereiken. De arbeidsomstandighedenwet is daarbij richtinggevend. Het beleid is gericht op een zo groot mogelijke veiligheid en een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid in het algemeen. Dit geldt voor zowel de eigen werknemers als die van derden, evenals voor schade aan milieu en materieel.

Milieu wordt door Offringa Elektrotechniek gezien als een punt wat zorg behoeft en onlosmakelijk verbonden is met haar activiteiten. Bij het kiezen van producten, materialen en werkmethoden zal daarom steeds de afweging t.o.v. de milieubelasting, veiligheid en kwaliteit plaatsvinden.